Podjela svjedodžbi za pristupnike završnog rada u jesenskom roku održati će se u prostorijama Učilišta 19. studenog 2018. s početkom u 17:00 sati.

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski tehničar može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti polaznika za navedeno zanimanje.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS –Građevinski tehničar.

Poziv na uključenje u projekt “Učenjem do zaposlenja” UP.03.2.3.02.0014
UPIŠI SE!
u besplatne programe obrazovanja odraslih financirane iz Europskog socijalnog fonda
i stekni prvu/višu razinu kvalifikacije
ili se prekvalificiraj
u zanimanja:

 

 • Osposobljavanje za poslove pčelara
 • Jednostavni poslovi u zanimanju konobar
 • Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar
 • Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba
 • Zidar
 • Tesar
 • Pekar

Ukoliko ste :

 • Odrasla osoba s nižim razinama kvalifikacije (jednogodišnje/dvogodišnje/trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
 • Odrasla osoba u dobi između 15 – 34 godine sa završenom osnovnom školom
 • Dugotrajno nezaposlena osoba starija od 34 godine

- sa završenom osnovnom školom

- sa završenim programom strukovnog osposobljavanja za jednostavne poslove

- ili ste završili jednogodišnju, dvogodišnju, trogodišnju ili četverogodišnju školu

 

Prijavite se putem:

E-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili

Osobno:


 • u Pučkom otvorenom učilištu POUKA

Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Prvi kat – prijemni ured 

Svaki radnim dan od 8:00 do 20:00 sati

                                                                                             

 • u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Domobranska ul. 19, 47000, Karlovac

Prijemni šalter

Svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati


Više informacija na: link na web projekta

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Učenjem do zaposlenja, UP.03.2.3.02.0014

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Projekt će provesti nositelj projekta i sljedeći partneri:

 • RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

 

Cilj projekta je:

U projektu "UČENJEM DO ZAPOSLENJA" omogućiti će se stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada za ciljnu skupinu od 110 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u (Hrvatski kvalifikacijski okvir), u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 - 4.2 prema HKO-u.

 

Ciljne skupine su:

 • Odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • Odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
 • Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacije koja odgovara razini 1 -4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 •  

Za ciljne skupine organizirat će se 7 programa obrazovanja odraslih:

 • osposobljavanje za poslove pčelara
 • jednostavne poslove u zanimanju konobar i kuhar,
 • njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba
 • zanimanja zidar, tesar i pekar (srednja škola)

Članovi ciljnih skupina će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.

Ciljne skupine koje će biti odabrane putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a Karlovac će na kraju projekta steći nove kompetencije i povećati svoju zapošljivost te imati mogućnost korištenja interaktivne web stranice POUKA-e savjetodavnog karaktera na kojoj će ciljna skupina po okončanju projekta i dalje moći obavljati konzultacije i tražiti pomoć, savjet i upute o mogućnostima educiranja i zapošljavanja.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Datum početka projekta: 25.01.2018.

Datum završetka projekta: 24.07.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.371.010,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.371.010,00 kuna

 

Kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Ivanka Ivković

Ravnateljica: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:

Tel: 047 / 642 - 938

Fax: 047 / 642 - 937

E – mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o fondovima Europske unije na:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta POUKA 

esf

Sukladno Zakonu o šumama i najnovijim izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu obavljati samostalno, za obavljanje određenih šumarskih radova i vođenje šumarskih radova potrebna je kvalifikacija šumarski tehničar. Letak o programu srednjoškolskog obrazovanja za šumarkog tehničara možete preuzeti klikom ovdje.
 

Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku od 22.travnja 2016. je dobilo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. POU Pouka upisana je u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 52.

 

Sukladno članku 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i redovito usavršavanje propisano Pravilnikom. Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, a izdaje ga središnje tijelo za javnu nabavu nakon pismene provjere znanja. Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata kako bi se certifikat mogao obnoviti.

 

POU Pouka provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz područja javne nabave koji su treneri u području javne nabave ili imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

 

Program je namijenjen:

 

 1. Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu sa certifikatom

 2. Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima

 3. Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave

 4. Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija i drugih

 5. Svim zainteresiranim fizičkim osobama koje smatraju da bi ima sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

 

Organizacija i trajanje programa

 

Program traje 50 nastavnih sati od čega je polaznik obavezan prisustvovati na najmanje 75% nastave, a raspored polaznici dobivaju prije početka provođenja programa. Svim polaznicima osigurava se nastavni materijal.

Program je moguće izvoditi ako se prijavi minimalno 10 osoba, a za manje grupe održavanje je moguće prema dogovoru s voditeljem edukacije.

 

Životopisi voditelja izobrazbe:

 

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-01-02-02/1-16-02 | Datum izdavanja: 22.04.2016.

Više članaka ...

 1. Hrvatski jezik za strance

Potkategorije

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac