Poziv na uključenje u projekt “Učenjem do zaposlenja” UP.03.2.3.02.0014
UPIŠI SE!
u besplatne programe obrazovanja odraslih financirane iz Europskog socijalnog fonda
i stekni prvu/višu razinu kvalifikacije
ili se prekvalificiraj
u zanimanja:

 

 • Osposobljavanje za poslove pčelara
 • Jednostavni poslovi u zanimanju konobar
 • Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar
 • Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba
 • Zidar
 • Tesar
 • Pekar

Ukoliko ste :

 • Odrasla osoba s nižim razinama kvalifikacije (jednogodišnje/dvogodišnje/trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
 • Odrasla osoba u dobi između 15 – 34 godine sa završenom osnovnom školom
 • Dugotrajno nezaposlena osoba starija od 34 godine

- sa završenom osnovnom školom

- sa završenim programom strukovnog osposobljavanja za jednostavne poslove

- ili ste završili jednogodišnju, dvogodišnju, trogodišnju ili četverogodišnju školu

 

Najkasnije do 28.03.2018. prijavite se putem:

E-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili

Osobno:


 • u Pučkom otvorenom učilištu POUKA

Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Prvi kat – prijemni ured 

Svaki radnim dan od 8:00 do 20:00 sati

                                                                                             

 • u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Domobranska ul. 19, 47000, Karlovac

Prijemni šalter

Svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati


Više informacija na: link na web projekta

 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Učenjem do zaposlenja, UP.03.2.3.02.0014

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Projekt će provesti nositelj projekta i sljedeći partneri:

 • RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA d.o.o.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

 

Cilj projekta je:

U projektu "UČENJEM DO ZAPOSLENJA" omogućiti će se stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada za ciljnu skupinu od 110 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u (Hrvatski kvalifikacijski okvir), u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 - 4.2 prema HKO-u.

 

Ciljne skupine su:

 • Odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • Odrasle osobe u dobi između 15 – 34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
 • Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacije koja odgovara razini 1 -4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 •  

Za ciljne skupine organizirat će se 7 programa obrazovanja odraslih:

 • osposobljavanje za poslove pčelara
 • jednostavne poslove u zanimanju konobar i kuhar,
 • njegovatelje/ice starijih i nemoćnih osoba
 • zanimanja zidar, tesar i pekar (srednja škola)

Članovi ciljnih skupina će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.

Ciljne skupine koje će biti odabrane putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a Karlovac će na kraju projekta steći nove kompetencije i povećati svoju zapošljivost te imati mogućnost korištenja interaktivne web stranice POUKA-e savjetodavnog karaktera na kojoj će ciljna skupina po okončanju projekta i dalje moći obavljati konzultacije i tražiti pomoć, savjet i upute o mogućnostima educiranja i zapošljavanja.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Datum početka projekta: 25.01.2018.

Datum završetka projekta: 24.07.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.371.010,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.371.010,00 kuna

 

Kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Ivanka Ivković

Ravnateljica: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:

Tel: 047 / 642 - 938

Fax: 047 / 642 - 937

E – mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o fondovima Europske unije na:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta POUKA 

esf

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u siječnju 2018. i to kako slijedi:

 

PROGRAM BROJ POLAZNIKA
OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH 50
STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA  
Programi u trajanju tri godine  
1.   Vozač motornog vozila 48
2.   Prodavač 24
3.   Kuhar 24
4.   Konobar 24
5.   Zidar 24
6.   Tesar 24
7.   Pekar 24
8.   Slastičar 24
Programi u trajanju četiri godine  
9.   Komercijalist 48
10.               Ekonomist 24
11.               Tehničar za logistiku i špediciju 24
12.               Tehničar za cestovni promet 24
13.               Opći poljoprivredni tehničar 24
14.               Hotelijersko turistički tehničar 24
STRUČNO USAVRŠAVANJE  
1.   Specijalist za logistiku i špediciju 24
2.   Specijalist za prodaju i marketing 24
3.   Poslovi voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata 24
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  
1.   Rukovatelj rovokopačem – utovarivačem 24
2.   Rukovatelj bagerom 24
3.   Rukovatelj strojevima za sabijanje 24
4.   Rukovatelj motornom lančanom pilom 24
5.   Pomoćni radnik tesar 24
6.   Izolater 24
7.   Jednostavni poslovi u zanimanju armirač 24
8.   Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar/oblagač 24
9.   Jednostavni poslovi u zanimanju zidar 24
10.               Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje 24
11.               Voditelj seoskog turizma 24
12.               Priprematelj bureka i pizze 24
13.               Jednostavni poslovi u zanimanju mesar/ica 24
14.               Prerađivač i proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja 24
15.               Rukovatelj/ica autodizalicom 24
16.               Rukovatelj/ica viličarom 24
17.               Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom 24
18.               Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom 24
19.               Rukovatelj/ica CNC strojem 24
20.               Rukovatelj/ica motornom kosilicom 24
21.               Voćar/ica 24
22.               Pčelar/ica 24
23.               Jednostavni poslovi u zanimanju ratar 24
24.               Voditelj/ica obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom 24
25.               Vizažist/ica 24
26.               Maser/ka 24
27.               Jednostavni poslovi u zanimanju pediker 24
28.               Dadilja 24
29.               Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba 24
30.               Rukovatelj/ica dozerom i skrejperom 24
31.               Rukovatelj/ica grejderom 24
32.               Rukovatelj/ica buldožerom 24
33.               Rukovatelj/ica poljoprivrednim traktorom s radnim priključcima 24
34.               Vinogradar/ka i vinar/ka 24
35.               Sobar/ica 24
36.               Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica 24
37.               Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica 24
38.               Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar 24
39.               Rukovatelj/ica zglobnim traktorom 24
40.               Rukovatelj/ica rotosjekačem i trimerom 24
41.               Rukovatelj/ica kombajnom 24
42.               Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom 24
43.               Rukovatelj/ica višenamjenskim građevinskim strojem „UNIMOG“ s priključcima 24
44.               Rukovatelj/ica hidrauličkim cjepačem drva 24
45.               Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom 24
46.               Rukovatelj/ica motornim škarama 24
47.               Monter/ka građevinskih skela 24
48.               Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka 24
49.               Rukovatelj/ica ralicom 24
50.               Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ličilac 24
51.               Zavarivač MIG-MAG postupkom 24
52.               Zavarivač REL postupkom 24
53.               Zavarivač TIG postupkom 24
54.               Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica 24
55.               Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar 24
56.               Cvjećar i aranžer 24
57.               Barmen i priprematelj koktela 24
58.               Vulkanizer 24
59.               Rukovatelj/ica finišerom 24
60.               Rukovatelj/ica strojevima za primarnu obradu drva 24
61.               Rukovatelj/ica strojevima za finalnu obradu drva 24
62.               Poslovi mljekara/ice – sirara/ice 24
63.               Jednostavni poslovi u zanimanju podopolagač/ica 24
64.               Rukovatelj/ica drobilicom za kamen 24
65.               Rukovatelj/ica samohodnom dubinskom bušilicom 24
66.               Gerontodomaćin/ca 24
RAZLIČITE IZOBRAZBE  
1.Izobrazba o održivoj uporabi pesticida 24
2.Program izobrazbe u području javne nabave 24
ŠKOLA STRANIH JEZIKA  
1.   Hrvatski jezik za strance 15

 

Uvjeti za upis u navedene programe:

 1. pravo upisa u programe imaju sve osobe starije od 15 godina
 2. za stjecanje srednje stručne spreme – završena osnovna škola
ili prethodni razred srednje škole
 1. za prekvalifikaciju - stečena stručna sprema za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje
 2. za program osposobljavanja - završena osnovna škola i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za pojedine struke
 3. za program usavršavanja – završena stručna sprema određene strukovne kvalifikacije
 Potrebna dokumentacija za upis:
 1. svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
 2. domovnica/osobna iskaznica
 3. rodni list
 4. prijavnica-upisnica
Način izvođenja nastave: Za programe: Komercijalist, Ekonomist, Tehničar za logistiku i špediciju, Tehničar cestovnog prometa, Opći poljoprivredni tehničar, Hotelijersko – turistički tehničar, Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar - dopisni Ostali programi - konzultativno-instruktivni                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ukoliko Vam u postupku odobrenja stalnog boravka i dobivanja hrvatskoga državljanstva treba potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika i  latiničnog pisma, obratite se u naše Učilište!

Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku od 22.travnja 2016. je dobilo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. POU Pouka upisana je u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 52.

 

Sukladno članku 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i redovito usavršavanje propisano Pravilnikom. Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, a izdaje ga središnje tijelo za javnu nabavu nakon pismene provjere znanja. Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata kako bi se certifikat mogao obnoviti.

 

POU Pouka provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz područja javne nabave koji su treneri u području javne nabave ili imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

 

Program je namijenjen:

 

 1. Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu sa certifikatom

 2. Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima

 3. Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave

 4. Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija i drugih

 5. Svim zainteresiranim fizičkim osobama koje smatraju da bi ima sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

 

Organizacija i trajanje programa

 

Program traje 50 nastavnih sati od čega je polaznik obavezan prisustvovati na najmanje 75% nastave, a raspored polaznici dobivaju prije početka provođenja programa. Svim polaznicima osigurava se nastavni materijal.

Program je moguće izvoditi ako se prijavi minimalno 10 osoba, a za manje grupe održavanje je moguće prema dogovoru s voditeljem edukacije.

 

Životopisi voditelja izobrazbe:

 

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-01-02-02/1-16-02 | Datum izdavanja: 22.04.2016.

Potkategorije

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac