Redovito usavršvanje u području javne nabave održati će se u prostorijama Učilišta (Bogoslava Šuleka 29) 14. prosinca 2018.godine. 

TEME

1. tema: Plan nabave za 2019. godinu
2. tema: Registar ugovora
3. tema: Provođenje okvirnih sporazuma
4. tema: Najnovija praksa DKOM-a


RASPORED PREDAVANJA


08:30-10:00 - 1. tema
10:00-10:05 – pauza
10:05-11:35 - 2.tema
11:35-12:05 – pauza
12:05-13:35 - 3. tema
13:35-13:40 – pauza
13:40-15:10 - 4. tema

 

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac