Redovito usavršvanje u području javne nabave održati će se u prostorijama Učilišta (Bogoslava Šuleka 29) 21. rujna 2018.godine. 

Teme predavanja su sljedeće:

1. tema: Izrada dokumentacije o nabavi 

2. tema: Pregled i ocjena ponuda 
3. tema: JN-a u EU projektima – financijske korekcije 
4. tema: Postupanje po zaprimljenoj žalbi

 

RASPORED PREDAVANJA:

08:30-10:00 - 1. tema 
10:00-10:05 – pauza 
10:05-11:35 - 2. tema 
11:35-12:05 – pauza 
12:05-13:35 - 3. tema 
13:35-13:40 – pauza 
13:40-15:10 - 4. tema

 

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac