Srednjoškolski programi

Uz program osnovnoškolskog obrazovanja, Učilište provodi programe za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikaciju za sljedeće programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih:

Četverogodišnji programi

 • Ekonomist/ica
 • Komercijalist/ica
 • Tehničar/ka za logistiku i špediciju
 • Opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka
 • Tehničar/ka cestovnog prometa
 • Hotelijersko-turistički tehničar/ka
 • Šumarski tehničar/ka
 • Građevinski tehničar/ka

Trogodišnji programi

 • Prodavač/ica
 • Vozač/ica motornog vozila
 • Konobar/ica
 • Kuhar/ica
 • Pekar/ica
 • Zidar
 • Tesar
 • Slastičar/ka

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac