Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • Samostalno obavljati nabavu robe
  • Razlikovati  robu po njenom porijeklu te prirodnim, uporabnim i tržišnim svojstvima.
  • Poslovno komunicirati, ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku.
  • Provoditi marketinške aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač.
  • Koristiti  estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe, unaprjeđivati način prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice.
  • Primjenjivati organizacijske vještine, vještine vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice.
  • Samostalno i sigurno obavljati poslove i radne zadatke prodavača.
UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

HRVATSKI JEZIKSTRANI JEZIKPOVIJEST   
GEOGRAFIJA

 

 
VJERONAUK / ETIKAPOLITIKA I GOSPODARSTVO

   

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAMATEMATIKAOSNOVE INFORMATIKE

 

 
NABAVNO POSLOVANJE   
POSLOVANJE PRODAVAONICE   
POZNAVANJE ROBEPRODAJNO POSLOVANJE

 

 
PRODAJNA KOMUNIKACIJA   
POSLOVNA DOKUMENTACIJA

   

OSNOVE MARKETINGA

 

 
PONAŠANJE POTROŠAČA

   

EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ   
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

 

 
ODNOSI S KUPCIMA

   

PRAKTIČNA NASTAVAZavršni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Prodavač/ica

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.
 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac