Kompetencije

 1. Pregledati, provjeriti i pripremiti za rad crpku za beton i mikser, uređaje za kočenje, hidrauliku, osvjetljenje, signalne uređaje i upravljačke komande.
 2. Pripremiti radno mjesto , uskladiti rad miksera i crpke, pregledati gradilište te osigurati transportne putove.
 3. Rukovati crpkom za beton i mikserom, pripadajućim sklopovima te poznavati njihovu funkciju i   konstrukciju.
 4. Upravljati i rukovati raznim tipovima strojeva za izradu i oblikovanje; strojevima za miješanje smjese za beton; strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona.
 5. Prepoznati kvarove provoditi redovito dnevne preglede i voditi dokumentaciju o potrebnim servisnim intervencijama crpke i miksera
 6. Pomagati pri pregledavanju, čišćenju i podmazivanju alata, strojeva i uređaja.
 7. Pravilno interpretirati i primijeniti upute za rad i tehničko- tehnološku dokumentaciju stroja
 8. Raditi na siguran način poštujući sve mjere zaštite na radu, osnovna pravila pri utovaru prijenosu i istovaru tereta te koristiti osobna sredstva zaštite i zaštitnu opremu.
 9. Poštivati propise o zaštiti   okoliša i pravilno zbrinuti tehničko-tehnološki otpad.

Uvjeti upisa

 • osnovna škola
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje medicine rada
 • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.