Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.


Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima.

Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati samostalno koristiti računala u struci.

Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila.

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu .

Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti ..

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel , motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel ) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste , svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki ,mjenjača ,diferencijala ,........ .

Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava ( senzora , upravljačke jedinice, izvršnika )

Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na motornom vozilu.

Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava motornog vozila.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.

Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu

Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled

Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

 

 UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova automehaničara

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  •  liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova automehaničara

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Automehaničar.

 

 

NASTAVNI PLAN

Naziv predmeta

1.razred

2.razred

3.razred

Hrvatski jezik 

*

*

*

Strani jezik

*

*

*

Povijest 

*

/

/

Vjeronauk/Etika 

*

*

*

Tjelesna i zdravstvena kultura

*

*

*

Politika i gospodarstvo 

/

*

/

Osnove računalstva

*

/

/

Matematika u struci

*

*

*

Tehničko crtanje

*

/

/

Osnove tehničke mehanike

/

*

/

Osnove tehničkih materijala

*

/

/

Elementi strojeva

/

*

/

Osnove automatizacije

/

/

*

Osnovi elektrotehnike i elektronike

/

/

*

Tehnike motornih vozila

/

/

*

 Izborni dio:

Računalstvo – 1.r

Tehnike motornih vozila – 2.r

Tehnologija održavanja vozila – 3. r

*

 

 

 

*

*

Praktična nastava

*

*

*

               

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.