Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.


Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-         vodoinstalater

Kompetencije:

Usvojiti značaj organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.

Upoznati postupke prerade plastičnih masa.

Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.

Upoznati svojstva radnih medija.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Upoznati osnove automatizacije i regulacije.

Razumjeti rad instalacije.

Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.

Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.

Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.

Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.

 

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

  • • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vodoinstalatera

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • • najmanje 17 godina starosti,
  • • završena srednja škola
  • • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vodoinstalatera

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

 

 

NASTAVNI PLAN

VODOINSTALATER

DOPISNO - KONZULTATIVNA NASTAVA

Naziv predmeta

1.razred

2.razred

3.razred

Hrvatski jezik

*

*

*

Strani jezik

*

*

*

Povijest

*

/

/

Vjeronauk / Etika

*

*

*

Tjelesna i zdravstvena kultura

*

*

*

Matematika

*

*

*

Politika i gospodarstvo

/

*

/

Računalstvo

/

/

*

Tehničko crtanje

*

/

/

Tehnička mehanika

*

/

/

Tehnički materijali

*

/

/

Tehnologija obrade i montaže

*

/

/

Elementi strojeva

/

*

/

Elementi protoka

/

/

*

Tehnologija vodoinstalacije

/

*

*

Praktična nastava

*

*

*

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.