Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Nakon završetka programa polaznik će moći

  • primijeniti  znanja, vještine za  samostalno i odgovorno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstva, bankarstva i osiguranja.
  • razlikovati osnovne marketinške pojmove, planirati marketinške koncepte u širokoj praksi njihove tržišne  međuovisnosti te sudjelovati marketinškim poslovima  poslovnog subjekta.
  • razumjeti funkcioniranje financijskog tržišta, prepoznati uloge i interesa svakog od sudionika, s naglaskom na moguće posljedice utjecaja promjena na nacionalno gospodarstvo.
  • koristiti  informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) u svakodnevnim poslovnim operacijama organizacije u kontekstu operacionalizacije i racionalizacije poslovnih procesa.
  • napraviti postupke pri pokretanju obiteljskog posla te  razumjeti  obiteljski posao kao poduzetničku aktivnost.
  • sastavljati i analizirati  financijskih izvještaje
  • primjenjivati  marketing kao uslužnu djelatnosti čiji udio u društvenom proizvodu suvremenih gospodarstava neprekidno raste,  specifičnosti primjene i prilagodbe marketinga usluga obilježjima pojedine uslužne djelatnosti

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

EKONOMIST

DOPISNO - KONZULTATIVNA NASTAVA

NASTAVNI PREDMET

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

Hrvatski jezik

*

*

*

*

Engleski / Njemački jezik s dopisivanjem

*

*

*

*

Povijest

*

*

/

/

Vjeronauk/Etika

*

*

*

*

Geografija

*

*

*

*

Tjelesna i zdravstvena kultura

*

*

*

*

Matematika

*

*

*

*

Kemija

*

/

/

/

Biologija

*

/

/

/

Osnove ekonomije

*

*

*

*

Komunikacijsko prezentacijske vještine

/

/

*

/

Osnove računovodstva

*

*

*

*

Računovodstvo troškova i imovine

/

*

/

/

Računovodstvo proizvodnje i trgovine

/

/

*

/

Poduzetničko računovodstvo

/

/

/

*

Poduzetništvo

*

*

/

/

Bankarstvo i osiguranje

/

/

*

*

Poslovne komunikacije

*

*

/

/

Tržište kapitala

/

/

/

*

Marketing

/

/

*

*

Vježbenička tvrtka

/

/

*

*

Informatika

*

*

/

/

Statistika

/

/

*

/

Društveno odgovorno poslovanje

/

*

/

/

Pravno okruženje poslovanja

/

/

/

*

Izborni 1. Obiteljski posao

*

/

/

/

Izborni 2. Osnove turizma

/

*

/

/

Izborni 3. Upravljanje prodajom

/

/

*

/

Izborni 4. Marketing usluga

/

/

/

*Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Ekonomist/ica

Program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

 Klasa: UP/I-602-07/18-03/00176; Urbroj: 533-05-18-0004 od 07. kolovoza 2018.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.