Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • Samostalno obavljati nabavu robe
  • Razlikovati  robu po njenom porijeklu te prirodnim, uporabnim i tržišnim svojstvima.
  • Poslovno komunicirati, ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku.
  • Provoditi marketinške aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač.
  • Koristiti  estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe, unaprjeđivati način prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice.
  • Primjenjivati organizacijske vještine, vještine vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice.
  • Samostalno i sigurno obavljati poslove i radne zadatke prodavača.

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

NASTAVNI PLAN

PRODAVAČ

DOPISNO - KONZULTATIVNA NASTAVA

Naziv predmeta

1.razred

2.razred

3.razred

Hrvatski jezik

*

*

*

Strani jezik

*

*

*

Povijest

*

/

/

Geografija

/

*

/

Vjeronauk / Etika

*

*

*

Tjelesna i zdravstvena kultura

*

*

*

Matematika

*

*

*

Osnove informatike

/

*

/

Politika i gospodarstvo

/

/

*

Nabavno poslovanje

*

/

/

Poslovanje prodavaonice

*

/

/

Prodajna komunikacija

*

/

/

Osnove marketinga

/

*

/

Prodajno poslovanje

/

*

/

Poznavanje robe

*

*

*

Poslovna dokumentacija

/

/

*

Ponašanje potrošača

/

/

*

Izborni strukovni predmeti:

Ekologija i održivi razvoj 1.r

Prezentacijske vještine 2.r

Odnosi s kupcima, 3.r

*

/

/

/

*

/

/

/

*

Trgovačka praksa

*

*

*

Program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Klasa: UP/I-602-07/18-03/00176; Urbroj: 533-05-18-0004 od 07. kolovoza 2018.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Prodavač

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.